Nyitó sajtóközlemény

2014.12.18.

Kondoros Város Önkormányzata

Sajtóközlemény

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL ÚJUL MEG A KONDOROSI BATTHYÁNY–GEISZT KASTÉLY KERTJE

AZ ÚJ SZÉCHENYI TERV KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM KERETÉN BELÜL „ÉLŐHELYVÉDELEM, ÉS -HELYREÁLLÍTÁS, ÉLETTELEN TERMÉSZETI ÉRTÉKEK VÉDELME, VONALAS LÉTESÍTMÉNYEK TERMÉSZETKÁROSÍTÓ HATÁSÁNAK MÉRSÉKLÉSE, GYŰJTEMÉNYES NÖVÉNYKERTEK, VÉDETT TÖRTÉNETI KERTEK MEGŐRZÉSE ÉS HELYREÁLLÍTÁSA" TÁRGYÚ FELHÍVÁS KERETÉBEN KONDOROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KEOP-3.1.2/2F/09-11-2013-0048 AZONOSÍTÓ SZÁMON 202 060 305 FT TÁMOGATÁSBAN RÉSZESÜLT

A kondorosi Batthyány-Geiszt kastély kertje a dél-alföldi régió egyik jelentős történeti kertje.

A Batthyány-család által a 19. század derekán építtetett, romantikus stílusjegyeket mutató vadászkastélyt körülölelő kert a Környezet és Energia Operatív Program segítségével újul meg.
A helyreállítási program megfogalmazásakor Kondoros Város Önkormányzata azt tűzte ki célul, hogy a műemléki védettséget élvező épületeknek megfelelő, méltó hasznosítási funkciót találjon, és a kertet is ehhez méltó módon, legérettebb állapotának figyelembe vételével állítsa helyre.
A projekt előkészítése során a forrás- és terepkutatás eredményeire támaszkodó helyreállítási terv készült.
A hitelességet szem előtt tartó helyreállítás célja a kertben létesült zavaró elemek elbontása, megszüntetése, a térszerkezet helyreállítása, az idős és értékes növényállomány kezelése, megőrzése, fejlesztése, a megrongálódott, elpusztult kerti objektumok helyreállítása.

A projekt az alábbi fontosabb helyreállítási tevékenységeket foglalja magába: beton és bazaltlap-burkolatok bontása, zavaró és romos objektumok elbontása, az invazív növényfajok irtása, a térszerkezetet megbontó, abba nem illeszkedő későbbi telepítésekből származó fák (többnyire tuják) kivágása, nyiladékok, látványtengelyek kitisztítása, tereprendezés, a kert úthálózatának helyreállítása, a mára elpusztult, de a terepkutatás során feltárt kerti filagória rekonstrukciója, a kastély keleti homlokzata előtti díszmedence helyreállítása, öntözőhálózat létesítése, valamint tanösvény létesítése a kertet, annak élővilágát, a történelmi hátterét bemutató, a vadászatot ismertető koncepció mentén. A felújított kert vadvédelmi kerítéssel kerül lehatárolásra.
A projekt összköltsége 203 937 675,-Ft, a megvalósulás várható határideje 2015. május 31.

A projekt elszámolható költségeinek finanszírozása az Európai Unió Kohéziós Alapból és a hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történik.